Tiszakécske és Környéke Sporthorgász Egyesület

MENÜ

Egyesület története

Honlapunk létrehozásakor elhatároztuk, hogy összegyűjtjük Tiszakécske város legnagyobb létszámú egyesületének történetét, tiszteletet adva azoknak, akik szabad idejüket feláldozva „napszámosai”, illetve hírnevet hozó tagjai voltak a helyi horgászsportnak. A mai rohanó világban szinte ismeretlen a közösséget gazdagító társadalmi munka fogalma. Úgy gondoljuk, hogy gyermekek és unokák, tiszakécskei lakosok, a honlap olvasói talán szívesen veszik, ha találkoznak ilyen önzetlen emberek, ismerősök neveivel.

 

Elsőként Sulák Mihályt kerestük fel Kerekdombon. Tudtuk róla, hogy alapító tag és sokat tapasztalt ízig-vérig horgász. Kora miatt már pontos dátumokkal és történésekkel nem tudott szolgálni, de megtudtuk Tőle, hogy 1956-ban, a tiszakécskeiek számára tragikus emlékű évben már horgász engedélyt árult megbízásból az élő Tiszára a Béke úton, a szódagyárral szemben, egy bérelt fodrász üzletben. Elmondta, hogy a Tisza folyón és a környékbeli holtágakon horgásztak akkor tájt, de a Balatonig is eljutottak.

 

Egy másik alapító tag, volt horgász, Bogár Ferenc adta a kezdetekről a legtöbb információt. A tiszakécskei horgászegyesület létrehozásának gondolata az akkori Permetezőgép gyár dolgozóinak fejében született meg. Ez 1957. február 20.-28. között volt. Az egyesület neve Tiszakécske és Vidéke Horgászegyesület lett és a MOHOSZ kötelékében működtek. Bogár Ferenc nyolc alapító tagot nevezett meg. Rajta kívül Petrov Ferenc, Sulák Mihály (pénztáros), Hamvas Rezső, és Mészáros István „Seszti” élnek. Testvére, Bogár Lajos, továbbá Mahlay Tamás, Horváth József és az egyesület első elnöke Varga Balázs már nem lehetnek közöttünk. A kezdeti időkre emlékezve többen említették Pálinkás István, Ézsiás Kálmán, Hegedűs Sándor és Schachinger Károly nevét.

 

Az alakulás évéből előkerült Bogár Ferenc területi engedélye, melyet a Felszabadulás Halászati TSz Szolnok 1957. március 24.-én állított ki és állami horgászjegye, 1957. március 14.-i kiállítási dátummal. 

Ezeket a dokumentumokat örömmel tesszük közzé.

 

 

A megalakulás után a taglétszám gyorsan növekedett. A permetezőgépgyár dolgozói saját részre horgászorsókat is készítettek. 

Néhány hónap után a pénztárosi teendőket Tamás András (Bandi bácsi) vette át. Ő lett névadója a máig kedvelt házi emlékversenyünknek. Évtizedeken keresztül évente ez az egy verseny került megrendezésre, melynek helyszíne a jelenlegi kilátó alatti nagy kanyar volt. Zoboki Bertalan korábbi alelnök 100 fő feletti versenyzőre is emlékszik. A verseny után a strand melletti erdőben hallé főzésre került sor, amelyre 60-70 kg Alpárról hozott pontyot dolgoztak fel. A versenyeket augusztus 20.-a után, de a szolnoki cukorrépa szezon előtti időpontra szervezték. Úgy tűnik minden kornak megvan a maga pecást zavaró uszadéka.

 

Zoboki Bertalan a 60-as években volt gyermek. Ekkor neki 50 Ft volt az engedély ára, amely összegért egész évben kapta a horgász újságot is. Csernus Károly és Csernus Katalin nevét emelte ki abból az időből, mint ügyes horgászokat. A 70-es évek elején 2-3 éven keresztül az egyesület hallal telepítette az ókécskei Csillag gödröt (ezt mára feltöltötték). A Tisza mellett ez a víz jelentette számára a kikapcsolódást.

 

Az egyesületben leghosszabb ideig Dr Hermann György fogorvos elnökölt. Sánta Józseftől vette át, Dobos Józsefnek adta tovább a tisztséget több mint két évtizedig betöltve azt.

Elnöksége alatt a taglétszám 350 -400 fő közé emelkedett. Zoboki Bertalannal és Pálinkás Istvánnal kezdték a helyi és környékbeli horgászok vizsgáztatását. Nevéhez fűződik saját kezelésű vizünknek, a tiszakécskei Holt-Tiszának a város önkormányzatától 10 évre történő bérlése 1999. évvel kezdődően. Az élő Tisza partján telket vásároltak, melyen horgásztanya felépítését tervezték. Ez a telek csere folytán ma a Holt-Tisza 3. szakaszának partjára került.

 

Ezen a telken 2008-ban kívántunk felállítani egy ajándékba kapott faházat, de a ház műbizonylatának hiánya, illetve környezetvédelmi előírások meghiúsították törekvésünket.

1982-1983 között a Bács-Kiskun Megyei Horgász Szövetség 3 fős verseny szakbizottságának tagja volt a kalocsai Regényi Jánossal és Jäger Antal megyei versenyfelelőssel. Az 1975-ben alakult megyei szövetséget a 12 fős Intéző Bizottság tagjaként erősítette. Munkájáért kétszer tüntette ki a Magyar Országos Horgász Szövetség. Ilyen szintű kitüntetést rajta kívül az egyesületből csak Zoboki Mihály kapott társadalmi munkáért. Az egyesület vagyonával mindig felelősen gazdálkodott. A befizetett tagdíjakból jutott az egyesületi versenyekre, valamint volt tartalék pénz lekötve a bankban. Különösen a 80-as években sok időt áldozott a versenysportra. Kibővített kerettel (1női, 3 ifi, 4 felnőtt horgász) folyamatosan jártak edzésekre és versenyekre. Brezányi Klára országos kerettagságig jutott.

 

Orosz Mihály és Zoboki Mihály (8 évig) a megyei válogatott keret tagja volt. Az egyesület férfi keretében Pálinkás István, Kopjás András, Kőröspataki Gyula, Szóráth Menyhért, Szőke József, Zombori István, Orosz Mihály, Brezányi Zoltán, Kovács „Sutyer” József és Imre, Petőfi László és Takács János „Keszeg” érték el a legnagyobb sikereket.

A női versenyzők közül ki kell emelni Zombori Istvánné, Vonák Mihályné és Subicz Lászlóné „Kriszta” nevét.

Ifjúsági kategóriában Sulák Tamás és Gábor, a Sáfrány „Safi” testvérek, ifj Vonák Mihály és Orosz Erika voltak sikeresek.

Az egyesületnek saját irodája, székhelye nem volt. A gyűléseket általában a Művelődési Házban, az Ipartestület helyiségében tartották meg. A pénztárosok is mindig más-más helyeken, többnyire a lakásukon adták az engedélyeket. Kezdetben a szikvíz gyárral szemben a TEFU telepen adott helyet Lovas László a pénztárnak, ami a későbbiekben volt fogorvosi rendelőben, MHSZ irodán, Ipartestületnél és a tűzoltóságon is.

 

A tisztségviselők közül a pénztárosok neveit találtuk meg legkönnyebben, csak a régi engedélyeket kellett átlapozni. Sulák Mihály után ezt a nagy felelősséggel járó munkát a következők végezték. Keszthelyi István, Fekecs Géza, Pap-Perint Domokos, Tamás András és Tamás Andrásné, Batka Gyula, Batka Attila, Brezányi Zoltánné, Sallainé Eszter és Szabóné Hajas Barbara.

Már nehezebb feladat hiánytalanul és időrendi sorrendben felsorakoztatni a tisztségviselőket.

Szabad idejük, egészségi állapotuk, vagy az egyesületi választások miatt ritkábban-sűrűbben változtak a tisztségviselők. Néhányan több tisztséget is betöltöttek, vannak akik évtizedek óta aktív tagjai az egyesületnek. A már leírt nevek mellé szeretnénk felsorolni azokat, akikre a megkérdezettek aktivitásuk miatt élénken emlékeztek.

Titkárok: Mészáros István, Batka Attila, Szőllősi János, Takács Ferenc, Kovács Károly, Sinka Mihály

Alelnökök: Kürti László, Zoboki Bertalan, Tóth Ádám

Verseny felelősök: Szóráth Menyhért, Pálinkás István, id Vonák Mihály, Kovács Imre, Zoboki Mihály

Ifjúsági felelősök: Zombori István, Dobos József, Dobos Józsefné, Dobos Pál, Gergelyfi József

Horgászmester: Dobos József, Dobos Pál

 

Ez utóbbi tisztség újkeletű, a Holt-Tisza bérlése óta bír nagy jelentőséggel. A bérlet kezdetétől (1999) megnövekedtek a lehetőségeink és a feladataink egyaránt. A saját jegykiadás, a halőrzés és telepítések, szelektáló és állománymentő halászás, a part tisztán tartása, a versenyszervezések komoly feladatot jelentenek a tisztségviselők és napi munkát végző halőrök számára. A taglétszám meghaladta a 600 főt. Két csapatunk versenyezhet a megyei élvonalban. Éves szinten több mint tíz meghívásos és saját egyesületi verseny mellet külön versenyeket rendezünk gyermek és ifjúsági horgászok számára.

 

A Dobos házaspár által megkezdett nyári gyermek horgásztáborok szervezésével igyekszünk a fiatalokkal megszerettetni ezt a sportot és a környezetünk értékeit. A tábor költségeire pályázatokat készítünk. Nem kis feladat a közel kétmillió forintos bérleti díj kigazdálkodása sem.

Lelkes „törzsgárdánk” segítségével az egyesület társadalmi munkában működik. Nekik köszönhetően egyre nagyobb értékben kerülhet a vizeinkbe hal.  A helyi üzemek közül az Andritz Kft dolgozói Sinka Mihály titkárunk segítségével folyamatosan sokat tesznek a technikai feltételek biztosítása érdekében.

A jelenleg kialakítás alatt álló irodánk felújításában halőreink mellet több helyi vállalkozónak is köszönetet mondhatunk.

 

Stinner Ferenc elnöksége (2008-2017) alatt volt a legmozgalmasabb horgászélet a Holt-Tisza partján.

Munkáját alelnökként Verebély Tibor, titkárként Sinka Mihály, tógazdaként László Károly és Tyavoda Lajos, ifjúsági felelősként Lovas Péter és Filyó Tamás segítették a halőrökkel és a versenyek során számos aktív taggal kiegészülve.

Az elnökség a kezdetektől azon dolgozott, hogy a horgászat az egész év folyamán lehetséges és eredményes legyen a holtágban. A bevételeket évről évre növelni tudták és nagy arányban a haltelepítésre fordították. A halak az évszaknak és a látogatottságnak megfelelő mennyiségben, elosztva, nagy számú telepítéssel kerültek kihelyezésre. A 2017. évben a telepítések értéke elérte a 20 millió forintot.

A ponty és harcsa fajlagos tilalmi ideje alól mentességet kérve, intenzív keszegtelepítéssel, az  éjszakai horgászati tilalom feloldásával folyamatos horgászat vált lehetővé. A törpeharcsák szelektáló halászatával lehetőség nyílt színvonalas horgászversenyek megtartására is.

Egyéni, páros és háromfős kupák, maratoni és speciális (harcsa,- és törpeharcsafogó) versenyek szervezésével rövid idő alatt sikerült megismertetni és megszerettetni vizünket a napi és versenyhorgászok széles körében. Tiszakécske több pontja mellett Kecskeméten és Nagykőrösön is lehetőséget teremtettek napijegy vásárlására.

Tiszakécske Város Önkormányzata ebben az időszakban nagyban hozzájárult az egyesület fejlődéséhez. Folyamatos kaszálással biztosította a tó körüli tisztaságot, kiülőket helyezett ki a partra, fedett, kemencékkel ellátott rendezvényhelyszínt alakított ki a horgászok számára, melyhez vizesblokkot és áramvételi lehetőséget is biztosított.

Az egyesület 2010 áprilisában alapítványi pénz segítségével 210 db őshonos fát ültetett el, 15 kerti padot és 8 db kerékpártárolót helyezett ki, melynek kivitelezésében a helyi lakosság és a vidéki horgászok is aktív részt vállaltak.

Az infrastruktúra fejlődése, a megnövekedett és változatossá tett halfauna addig elképzelhetetlen versenyéletet generált a finomszerelékes és fenekező (feeder) szakágban egyaránt. Egymást érték a  saját versenyek mellett a munkahelyi közösségek, társadalmi szervezetek és  más horgászegyesületek rendezvényei.

A teljesség igénye nélkül az alábbi rangos  versenyekre vagyunk a legbüszkébbek:

 2010: Országos Egyéni Horgász Bajnokság (OEHB) Keleti elődöntő, 2011: OEHB középdöntő

2012-2017 között 5 alkalommal adhattunk helyszínt a Feeder Országos Bajnokságnak és nemzetközi feeder (Lantos-Mix) ranglista pontszerző versenynek

2012 és 2013: MSNH Magyarországi Siketek és Nagyothallók Országos Egyéni és Csapatbajnoksága

2010-2012: Fising&Hunting Nemzetközi Horgászverseny 3 alkalommal, TV közvetítéssel

2010: „A” csoportos, 2013:”B” csoportos Megyei Bajnokság egyéni és csapatversenyei

2014: Készenléti Rendőrség Országos Bajnoksága

A hazai horgászcikk és etetőanyagok gyártásában  érintett cégek és az általuk támogatott élversenyzők közül sokan forgattak nálunk filmet, vagy rendeztek versenyt. Ilyenek voltak pl.: Maros-Mix Feeder Kupa (Ambrus Tibor, 2011), Mundial F-Mahor Kupa (Magyar Szilárd, 2011), King –Baits Feeder Triatlon Nemzetközi Kupa (Tari István, 2014.,2016.), Flúgos Futam Pontyfogó Kupa („Jeszy”,2015.)

Az évente két alkalommal megrendezett Gyermek és ifjúsági horgászversenyünkön alkalmanként már 60-100 fő közötti „utánpótlás” vetélkedik a Holt-Tisza I. szakaszán, Filyó Tamás odaadó munkája eredményeként.

A honlapunk arca, reklámfelülete egyesületünknek. Karbantartásáról, frissítéséről 10 évig Németh János gondoskodott.

2014 március elején elkezdődött a Holt-Tisza III. és IV. szakaszának vízleeresztéssel járó mederkotrása, így ezek az ágak nem horgászhatóak. A horgászat a II. szakaszra korlátozódott, mely a megnövekedett taglétszám és a napijegyesek magas száma miatt túlterhelt. Megoldást a III. szakasz rehabilitációjának befejezése adhat.

 Szeretnénk, hogy tagjaink és a hozzánk látogató napijegyes horgászok, versenyzők jól éreznék magukat, nem utolsó sorban eredményesek legyenek. Ebben az egyesületben már 61év munkája fekszik. Igyekszünk elődeinkhez méltóan hozzá tenni ami tőlünk telik.

 

(folytatjuk)

 

                                                                                

   

 

(vissza)

Hírek

 • Felhívás!
   
  PERGETŐHORGÁSZOK FIGYELEM!‼️‼️
  A Holt-Tisza teljes szakaszán Tilos Pergetni 2018.11.26 – 2019.01.10-ig!!!!!
   
  Köszönjük
  TKKSHE

  Kedves Sporttársak!
   
  Horgászirodánk 2018.11.13.-tól 6060 Tiszakécske, Szent Imre tér 13 szám alá (a Dohánybolt mellé) költözött.
   
  Tisztelt Sporttársak!

  Adószámunk: 19975865-1-03 adód 1%-val kérünk támogasd egyesületünket.

 • Horgászengedély váltás:

   

  Horgászirodánk 2018.11.13.-tól 6060 Tiszakécske, Szent Imre tér 13 szám alá (a Dohánybolt mellé) költözött.

  NYITVATARTÁS:

  Január 01-től Június 30-ig Hétfőtől - Péntekig de. 9-12. du. 13-16;

  Július 01-től December 31-ig: Kedd és Péntek de. 9-12 du. 13-16

  Tel: 0630/703-37-54

   

  Változások a horgászrendben: 2018.

   

  Tisztelt Horgásztársak!

  A III. Holt-Tiszán továbbra is csak az érvényes, éves területi engedéllyel rendelkezők horgászhatnak. Haltartó használata szigorúan TILOS!! Egyedül a törpeharcsát lehet hazavinni, azt is vödörben! Csónak és etetőhajó használata SZIGORÚAN TILOS!

  FIGYELEM!

  Egyéb hal megtartása és elvitele azonnali engedélybevonást von maga után!!!

   

  A TKKSHE Vezetősége

  Ápr. 01. – október. 31. között 0-24 óráig lehet

  horgászni, egyéb időpontban napkeltétől

  napnyugtáig.

   

  - A teljesárú (2 botos) napi és éves jegyek esetében

  a naponta elvihető pontyok mennyisége

  2 db, a kedvezményezett

  (1 botos) napi és éves jegyek esetében naponta

  1 db ponty.

   

   

  -  A II. szakaszból TILOS ELVINNI az 5 kg-osnál

  nagyobb pontyot!!

  -35 cm alatti pontyot megtartani TILOS!

  -25 cm feletti keszeg megtartása TILOS! 

  -III.-as Holt-Tiszából halat elvini TIOS! 

  - A horgászat befejezésekor a 30 cm-nél nagyobb halakat minden esetben, az ennél kisebbeket akkor kell elpusztítani, ha a stresszmentes szállításuk nem  biztosítható.

  -Fertőtlenítő spray használata KÖTELEZŐ!

  -Halradar használata TILOS!

  -A műtárgyakon, illetve a csatornákban horgászni TILOS!

   

  -  Az év közbeni horgászrendben történő

  változtatások jogát fenntartjuk. A változtatások

  minden esetben olvashatók lesznek a

  hirdető tábláinkon.

   

Asztali nézet